FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felhasználási feltételek

Moderátorok: FSZILVIA, Szakértők

Avatar
VBEDGAR
Fórumvezető
Hozzászólások: 9
Csatlakozott: 2007.12.17. 20:55

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Hozzászólás Szerző: VBEDGAR »

A fórum használatával minden látogatónknak tudomásul kell vennie az alábbiakat.

A REGISZTRÁCIÓ SZÜNETEL. Tanácsadó fórumunk böngészhető tudástár, új kérdést határozatlan ideig nem fogad.

FIGYELEM! A FÓRUM TELJES TARTALMÁT SZERZŐI JOG VÉDI. A SZAKMAI TANÁCSOK ÉS ÚTMUTATÓK BÁRMILYEN TERJESZTÉS ÉS MÉDIUM ESETÉN KIZÁRÓLAG A FÓRUM VEZETŐJÉNEK ENGEDÉLYÉVEL HASZNÁLHATÓAK FEL!

Kapcsolat: pr@orvosilexikon.hu

A GYÓGYTORNAFÓRUM.hu oldalain olvashatóak nem helyettesíthetik az alap- vagy szakellátásban dolgozó orvosokkal, egészségügyi szakemberekkel történő közvetlen kapcsolatfelvételt, kivizsgálást. Senkinek nem javasoljuk, hogy kizárólag a GYÓGYTORNAFÓRUM.hu fórumán olvasható információkra támaszkodva állapítson meg diagnózist, vezessen be terápiát, "öngyógyítást". Az ebből eredő esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.

Határozottan le kell szögeznünk, hogy a betegségek megelőzése, kiváltképpen a diagnózis és az alkalmazható terápia vonatkozásában nem fórumunk, hanem orvosa, a lakhelye közelében lévő gyógyító-ellátó intézmény felkeresése, értesítése indokolt, különös tekintettel a riasztó, egészséget/életet nyilvánvalóan veszélyeztető állapotok, tünetek esetén.

Felhívjuk tisztelt figyelmüket arra, hogy a GYÓGYTORNAFÓRUM.hu szakértőit, szerkesztőit feltétlen válaszadási kötelezettség nem terheli, továbbá a kérdéseikre, bejegyzéseikre történő reagálás – ideértve az előzetes regisztrációs kérelem elfogadását – esetenként hosszabb időt vehet igénybe. A GYÓGYTORNAFÓRUM.hu fenntartói és szakértői által jegyzett válaszok egyaránt lehetnek orvosi, szakorvosi, szakterületi, szakírói-szakújságírói útmutatók, tanácsok, kommentárok. Ezen túlmenően válasz gyanánt - kizárólag az arra nyitott szekciókban - laikus látogatóinkhoz köthető, többnyire saját tapasztalatokon alapuló vélekedéseket is olvashat.

A fórumot azon nyomban böngészheti, de a szolgáltatáshoz történő korlátlan hozzáférés érvényes e-mail címet feltételező egyszerű regisztrációt igényel.

Közlés és annak módja, stílusa

Elfogadja, hogy bármilyen Ön által tett közlésért - legyen az akár a teljes nyilvánosság vagy meghatározott kör részére elérhetővé téve - felelősséggel tartozik, illetve felelősséggel tartozik az, aki az Ön felhasználói adatainak az érvényesítésével publikálhatott. Elfogadja, hogy a felhasználók által közzétett tartalmak, hozzászólások - a szabad véleménynyilvánítás körében - nem feltétlenül egyeznek meg az Ön által képviselt állásponttal, az Ön által preferált kifejezésmóddal. Mindezekért az oldal üzemeltetője felelősséget nem vállalhat.

Fórumunk használatával elfogadja, hogy:

(a) tevékenysége nem lehet törvényellenes, ártalmas vagy fenyegető, semmilyen bejegyzése, hozzászólása nem lehet zaklató, rágalmazó, gyalázkodó, nem tehet obszcén, vulgáris megjegyzéseket, semmilyen módon nem akadályozhatja, nem lehetetlenítheti el a weboldal és szolgáltatásainak működését, nem cselekedhet az érvényben lévő nemzeti és nemzetközi törvények, jogszabályok ellenében;
(b) nem festhet hamis képet hovatartozásáról sem egyéni, sem közösségi szinten, saját tevékenységét, működését, bejegyzését nem tüntetheti fel másénak;
(c) nem gyűjthet információkat a portál többi felhasználójáról;
(d) nem használhatja fel az oldalt, tartalmát, szolgáltatásait üzletszerzési célzattal, kizár bárminemű törekvést a jogosulatlan tartalmi- és szolgáltatás-felhasználás, reklám, promóció, e-mail marketing, valamint a spam, a kéretlen levelek küldésének vonatkozásában;
(e) honlapunk információs fájlokat, úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ a tartalomszervezés és -szolgáltatás informatikai megvalósítása és elemzése során.

Tartalom beküldése, bejegyzés a GYÓGYTORNAFÓRUM.hu-ra

Azzal, hogy bármilyen tartalmi elemet eljuttat erre a fórumra:

(a) elfogadja azt, hogy a fenntartót egyidejűleg felhatalmazza a beküldött tartalom nem kizárólagos, de teljes körű felhasználására, megjelenítésére, reprodukálására, módosítására, átdolgozására, megjelentetésére, előadására, terjesztésére, archiválására, fordítására, reklámozására, valamint - részleges vagy teljes körű felhasználásával - származtatható alkotás kidolgozására, összeállítására.
(b) garantálja, hogy az Ön által felvitt tartalom tekintetében rendelkezik minden szükséges jogi, erkölcsi és egyéb felhatalmazással, amik szükségesek lehetnek az oldal üzemeltetője felé történő, előző (a) pontban leírt engedélyek átruházásához
(c) nyugtázza, hogy az oldal szerkesztőjének elidegeníthetetlen joga (ellenben nem kötelessége), hogy belátása szerint megtagadja az Ön által szolgáltatott tartalom közlését, kezdeményezze a már közzétett anyag visszavonását, eltávolítását, a közzétett anyag hozzáférhetőségének korlátozását, tiltását bármikor, bármilyen okból, saját mérlegeléséből kifolyólag, indoklás és előzetes jelzés nélkül is

Harmadik fél szolgáltatásai

Az oldalainkon vagy azokon keresztül elérhető, de harmadik félhez köthető szolgáltatásokért, termékekért, ezek megfelelőségéért, minőségéért, valamint a népszerűsítésükre irányuló reklámokért, valóságtartalmukért, továbbá a kapcsolatos adatkezelési eljárásért, az esetleges közvetítői, kiszervezői, ügynökségi tevékenységért, ezek jogszerűségéért, jogkövetéséért a honlap tulajdonosai, üzemeltetői, szerkesztői felelősséget nem vállalnak, az a harmadik fél felelősségi körébe van utalva.

Kártalanítási kötelezettség

Elfogadja, hogy kártalanítási kötelezettség terheli a portál tulajdonosával, üzemeltetőivel, szerkesztőivel, partnereivel, felhasználóival szemben, amennyiben a honlap használata kapcsán magatartása, működése, az Ön által bejegyzett tartalom sérti a jelen felhasználási feltételekben rögzítetteket, az érvényben lévő jogszabályokat, különösen ha jellegében támadó szellemű, a honlap tartalmának, szerkezetének önkényes megváltoztatására irányul, funkcióinak ellehetetlenítését célozza, sérti az egyénhez és közösséghez fűződő jogokat.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A HONLAP HASZNÁLATA, BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBE VÉTELE SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. A SZOLGÁLTATÁS ÉS TARTALOM "AHOGY LÁTJA" ALAPÚ, A FENNTARTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN JELLEGŰ ÉS FOKÚ, A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ VÉLT VAGY VALÓS, KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN KÁRÉRT.

A PORTÁL FENNTARTÓI ÉS SZERKESZTŐI NEM GARANTÁLJÁK A SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOSSÁGÁT, A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGÉT RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN, NEM GARANTÁLJÁK HIBAMENTESSÉGÉT, BIZTONSÁGÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, MINŐSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, NEMKÜLÖNBEN A LETÖLTÉS ALÁ KERÜLŐ DIGITÁLIS TARTALOM, ADATOK, FÁJLOK MINDEN SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS MIVOLTÁT. A WEBOLDAL HASZNÁLATA, A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE MINDEN ESETBEN A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK. ENNÉL FOGVA AZ OLDAL TULAJDONOSÁT, ÜZEMELTETŐJÉT, SZERKESZTŐIT FELELŐSSÉG ÉS KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG NEM TERHELI SEMMILYEN JELLEGŰ VÉLT VAGY VALÓS, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁR FELMERÜLÉSE ESETÉN, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A VÁRT HASZON ELMARADÁSÁBÓL, AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉNEK VAGY HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ELMARADÁSÁBÓL, A JÓ HÍRNÉV VAGY BÁRMILYEN ADAT ELVESZTÉSÉBŐL, A FELHASZNÁLÁS KÉPTELENSÉGÉBŐL, ELMARADÁSÁBÓL, JOGOSULATLANSÁGÁBÓL, JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEIBŐL, HARMADIK FÉL TEVÉKENYSÉGÉBŐL, ÉS BÁRMILYEN MÁS KOMPETENS VAGY INKOMPETENS FELHASZNÁLÁSBÓL FAKADÓ ESETLEGES KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A KOCKÁZAT TEKINTETÉBEN AZ OLDAL SZERKESZTŐJE FIGYELMEZTETÉSSEL ÉL.

Jogok fenntartása

A honlap tulajdonosa, üzemeltetője, szerkesztői fenntartanak minden vonatkoztatható jogot a szerzői jogok, a védjegy, a szabadalmi jogok, a szakmai és kereskedelmi titkok körében, valamint minden olyan tulajdoni jog tekintetében, mely ezen weboldal tartalmával, szolgáltatásaival, megoldásaival hozható összefüggésbe. A vonatkoztatható jogok körébe tartozó tartalmi elemek, szolgáltatások, megoldások felhasználása kizárólag az oldal tulajdonosának, fenntartójának, szerkesztőinek előzetes írásos hozzájárulása után és alapján nyerhet megvalósítást. Ilyetén hozzájárulás a kereskedelmi, profit célzatú felhasználás esetére nem terjed ki, az erre vonatkoztatható jog esetleges átadása külön eljárás lefolytatása során megfogalmazott, előzetes írásos megállapodáshoz kötött.


GYÓGYTORNAFÓRUM.hu,
a GYÓGYTORNAPRAXIS.hu társoldala